Naw Abandoning Herb - Leggo My Frevel!

Solförmörkelse

Solförmörkelse beskrivs i astronomiska sammanhang som "ett partiellt eller fullständigt bortskymmande beroende på observatörens position". På vanlig svenska betyder det att en sol- eller månförmörkelse inträffar bara när jorden, solen och månen står i en rät linje till varandra. Om det är en sol- eller månförmörkelse beror på vilken himlakropp som skymmer den andra. Om jorden kastar sin skugga på månen blir det en månförmörkelse och om månen ligger mellan solen och jorden blir det en solförmörkelse.